Skip to content

Giriş Puanı ve Değerlendirme

GİRİŞ PUANI

Kabul edilecek Sınav Türleri ve Taban Puanları Tablo 1/Tablo 2/Tablo 3/Tablo 4’te belirtilmiştir.

Başvuran her adayın sınav/mezuniyet notu “100” üzerinden bir puana dönüştürüldükten sonra Başvuru türlerine göre (Tablo 1/Tablo 2/Tablo3/Tablo 4) yüzdelikleri alınarak Giriş Puanı hesaplanmış olur.

DEĞERLENDİRME 

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar arasından her program için kontenjan kadar asil ve kontenjanın iki katı kadar yedek aday belirlenir.

Asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine yedek listeden öğrenci ilan edilerek kaydı yapılır.

Bir programa yerleşen asil veya yedek listeden kayıt hakkı kazanan aday, tercihleri arasında bulunsa dahi bir başka bölümün asil ya da yedek listesinde yer alamaz.

Başvuruların değerlendirilmesi ve adayların yerleştirilmeleri bu esaslardaki asgari şartları sağlamış olmak kaydı ile Giriş Puanı’na göre yapılır. 

Yerleştirme puanlarında eşitlik olması durumunda

  • Öncelikle yaşı küçük olan,
  • Daha sonra ortaöğretimden yeni mezun olan tercih edilir.

Adaylar Yerleştirme sonuçlarına (asil-yedek kayıt hakkı kazanan) Uluslararası Öğrenci Takviminde belirtilen tarihlerde başvuru sayfalarından ulaşabileceklerdir.

Kayıt hakkı kazanan adaylara kayıt tarihlerini bildiren davet mektupları hazırlanır. Adaylar davet mektuplarını başvuru sayfasından temin ederler. Takvimde belirtilen tarihlerde, aşağıda yazılı belgeleri teslim etmek kaydı ile kesin kaydını Uluslararası Öğrenci Ofisine yaptırırlar. Kayıt tarihleri içerisinde kayıt işlemini gerçekleştirmeyen adaylar haklarını kaybederler.