Skip to content

Özel Yetenek Sınavı

Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alan eğitim birimlerine yapılan başvurular Sakarya Üniversitesi Özel Yetenek Sınavı Yönergelerindeki ölçütler dikkate alınarak aşağıdaki şekilde değerlendirilir.

  • Öncelikle adayın Giriş Puanı hesaplanır.
  • Özel Yetenek Sınavları 100 üzerinden değerlendirilir ve özel yetenek sınavından 50 puan altında alan adaylar başarısız sayılır ve değerlendirmeye alınmaz.
  • Adayın Giriş Puanının %30’u ve Özel Yetenek Sınavı Puanının %70’i alınarak yerleşme puanı oluşturulur.


Tercihleri arasında hem Giriş Puanı ile hem de Özel Yetenek Sınavı Puanı ile öğrenci alan programlar olan aday tercih etmiş olduğu iki programa da yerleşebilir. Ancak yerleştiği programlardan sadece birine kayıt yaptırabilir.