Skip to content

Yabancı Dil Yeterlik Düzeyleri

(İngilizce-Almanca-Arapça)

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programlar için

  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi Ve
  • Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
  • Sakarya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 24. Maddesi
  • Sakarya Üniversitesi Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

Türkçe dışında dil hazırlığı zorunlu olan programlara yerleştirilen öğrenciler, her dönem başlamadan önce açılacak yeterlilik sınavlarına girebilirler. Dönem başladıktan sonra yeterlilik sınavına girmek isteyen öğrencilere Yabancı Diller Yüksekokulunun uygun görmesi durumunda sınav hakkı verilir.

İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Programlarına başvuru yapacak adayların aşağıdaki sınav sonuçlarından birine sahip olması veya en az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlamış olması gerekmektedir.

TOEFL IBT: 90 (120 puan üzerinden, geçerlilik süresi 2 yıl)

PTE Akademik: 75 (90 puan üzerinden, geçerlilik süresi 2 yıl)

IELTS : 6.5 (9 puan üzerinden, geçerlilik süresi 2 yıl)

Yabancı Dil Seviye Tespit ve Yeterlilik Sınavından Muaf Olanlar

En az son üç yılında, öğretim dili olarak belirlenen yabancı dilin ana dili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği ortaöğretim kurumlarında eğitim görüp ortaöğretimini bu kurumlarda tamamlayanlar

569 Sayılı Kanun ile hazırlık öğrenim süreleri 2 yıl olarak belirlenmiştir. Tüm hazırlık öğreniminin (Türkçe ve İngilizce/Almanca/Arapça) belirlenen süre içerisinde tamamlanması gerekmektedir. Bu süreler içinde hazırlık öğreniminde başarılı olamayanların kayıtları silinir.