Skip to content

Online Başvuru Adımları

  1. Başvurular akademik takvimde belirtilen tarihlerde SAÜ internet sayfası üzerinden yapılır.
  2. Başvuru sırasında öğrenciler kendilerinden istenen bilgileri dolduracaklar, belgeleri sisteme yükleyeceklerdir.
  3. Başvuru belgeleri Türkçe veya İngilizce olmalıdır.
  4. Değerlendirmede eksik bilgi ve/veya belgeye rastlanan adayın başvurusu iptal edilecektir.
  5. Lise Mezuniyet Notu ile başvuracak adaylar mutlaka Lise Mezuniyet Notu’nu gösteren bir belge yüklemelidirler.
  6. Online YÖS Sınavları ve Doğrulama Sayfası olmayan YÖS Sınavları ile başvuru kabul edilmeyecektir.
  7. İngilizce Öğretmenliği Bölümü ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölümüne başvuru yapacak olan adaylar istenen Dil Yeterlilik veya Muafiyet Belgesini yüklemelidirler.
  8. Başvuru sırasında yüklenen belgelerin asılları kesin kayıt sırasında kayıt görevlilerine teslim edilecektir.
  9. Her aday sadece bir başvuru yapabilir, bu başvurusunda en fazla 3 bölüm tercih edebilir. Birden fazla başvurusu olduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları iptal edilir.
  10. Tüm işlemler Başvuru Sırasında oluşturulan Aday ID numarası ile yapılacak olup Aday ID belirtmeyen kişilerin talep ve soruları dikkate alınmayacaktır.
  11. Tercih edilecek bölümlere ait özel koşullar ve açıklamalar Kontenjan Tablosunda yer almakta olup dikkatlice incelenmesi önerilmektedir.
  12. Başvurunuzun geçerli olabilmesi için mutlaka Başvuru Tamamla Butonuna basmanız gerekmektedir. Aksi halde başvurunuz değerlendirmeye alınmayacaktır.